Studia e-learning na PWTW 

Osoby zainteresowane studiowaniem teologii, a niebędące w stanie dojeżdżać na zajęcia do Koszalina, zapraszamy do zapoznania się z propozycją kształcenia na odległość, prowadzonego przez PWT w Warszawie: 
Studia są przeznaczone dla osób świeckich, członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Studenci biorą udział w trzech sesjach wykładowych w ciągu roku, trwających od poniedziałku do piątku, w siedzibie uczelni. Ponadto otrzymują przez internet dodatkowe materiały do studiowania, mając jednocześnie możliwość kontaktu z wykładowcami.
W naszych studiach uczestniczą osoby z wielu zakątków Polski, Europy i świata. Są to studenci w różnym wieku o różnych powołaniach i zawodach, stawiający na samodzielność i pasję poznawczą.
Każdy ma swoje tempo i styl uczenia się, dlatego proponujemy system pozwalający w dogodny sposób planować swoje kształcenie. Pracując zarówno przy własnym biurku jak i podczas wykładów w Warszawie STUDIUJESZ U SIEBIE!
Więcej szczegółów: http://e-pwtw.pl

05 lipca 2018

Education © 2017 • Created with WebWave

Aby poznać, aby pokochać, aby mieć udział...

teologia

edukacja