Aby poznać, aby pokochać, aby mieć udział...

teologia

edukacja 

Rekrutacja na nowy rok akademicki trwa od połowy czerwca do 31 sierpnia.

 

Chętnych zapraszamy do sekretariatu - lokalizacja i godziny urzędowania podane są w zakładce Kontakt.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

► wypełnione podanie wraz z ankietą personalną (do pobrania tutaj lub do otrzymania na miejscu)

► własnoręcznie napisany życiorys

► świadectwo dojrzałości (lub jego odpis) - do wglądu

► świadectwo katechizacji (lub jego odpis) - do wglądu

► opinia o kandydacie od proboszcza parafii zamieszkania

► zaświadczenie o stanie zdrowia (od lekarza rodzinnego)

► 3 zdjęcia (w formacie jak do dowodu osobistego)

 

Opłata wpisowa wynosi 85 zł, można ją wnieść na miejscu lub wpłacić na konto bankowe. W przypadku niepodjęcia studiów opłata ta nie podlega zwrotowi.

Education © 2017 • Created with WebWave