Aby poznać, aby pokochać, aby mieć udział...

teologia

edukacja 

Instytut Teologiczny zaprasza na studia z teologii katolickiej każdego,  kto - korzystając z wiedzy i doświadczenia naszej kadry wykładowczej oraz możliwości naukowych oferowanych przez Instytut - pragnie pogłębiać znajomość prawd wiary, z powodów takich jak:

* zainteresowania osobiste;

* chęć podjęcia pracy katechetycznej;

* chęć wykorzystania nabytej wiedzy do głębszego zaangażowania się w życie Kościoła (np. jako nadzwyczajny szafarz Eucharystii, animator katechezy parafialnej, lider ruchu religijnego).

 

 

 

Cykl studiów trwa 5 lat (10 semestrów) i kończy się egzaminem końcowym ex universa theologia oraz obroną pracy magisterskiej. Proponowane studia obejmują klasyczne dziedziny filozofii i teologii: pierwsze dwa lata cyklu koncentrują się przede wszystkim na dyscyplinach filozoficznych, trzy kolejne lata to studium teologii oraz dyscyplin pomocniczych i specjalizacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nad poziomem kształcenia czuwa Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, z którym współpracujemy. Dzięki temu nasi absolwenci uzyskują dyplomy magisterskie wystawione przez PWTW. Uzyskane kwalifikacje uprawniają (po otrzymaniu misji kanonicznej) do podjęcia pracy w szkole w charakterze nauczyciela religii.

 

Zajęcia odbywają się w Koszalinie (gmach WSD) w czasie roku akademickiego we wszystkie soboty od godz. 8.3o do 18.5o oraz dwa lub trzy piątki w miesiącu od godz. 15.oo do 19.5o. Dzięki temu łatwiej jest pogodzić studiowanie z wykonywaniem pracy zawodowej.

 

Jak każde studia tego typu, także nasze są odpłatne, ale dla osób w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość uzyskania stypendium - więcej informacji w zakładce Zasady odpłatności.

 

Przykładowe dziedziny wiedzy:

     historia Kościoła

          historia filozofii

                 etyka

                         antropologia

                                  Pismo Święte

                                            liturgika

                                                    prawo kanoniczne

                                                               teologia dogmatyczna

                                                                            teologia moralna

                                                                                        teologia fundamentalna

                                                                                                 język łaciński

                                                                                                           katechetyka