Aby poznać, aby pokochać, aby mieć udział...

teologia

edukacja 

Studia prowadzone przez Instytut Teologiczny są odpłatne.

 

 

  • Opłata wpisowa wynosi 85 zł i pobierana jest przy procedurze rekrutacyjnej.

 

  • Czesne wynosi 880 zł za semestr i może zostać podwyższone z początkiem każdego roku akademickiego o kilkanaście zł. Dokładne stawki podawane są do wiadomości studentów przed rozpoczęciem roku akademickiego.

 

  • Istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty.

 

  • Nie pobieramy opłat z tytułu tzw. "pedagogizacji" w specjalności katechetycznej.

 

  • Nie pobieramy opłat z tytułu przystąpienia do egzaminów poprawkowych, natomiast warunkowe wpisy na następny semestr oraz powtarzanie semestru mogą być dodatkowo płatne - dokładne warunki podawane są do wiadomości studentów przed rozpoczęciem roku akademickiego.

 

  • Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium socjalne oraz zapomogę z tytułu niepełnosprawności. Stypendia te są udzielane z funduszy Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (więcej szczegółów tutaj).