O nas

Instytut Teologiczny w Koszalinie

 

nominalnie działa od 1997 roku, kiedy to został utworzony przez Ks. Biskupa Mariana Gołębiewskiego. Zadaniem Instytutu było prowadzenie nauczania w dziedzinie filozofii i teologii, z myślą o przygotowaniu kadr katechetycznych na potrzeby Diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Ówczesnym dyrektorem Instytutu był ks. dr Jerzy Chęciński.

 

       Od 2006 roku zajęcia prowadzone są w gmachu WSD w Koszalinie. Dzięki temu możemy cieszyć się doskonałymi warunkami lokalowymi a także dostępem do bogatej literatury, zgromadzonej w bibliotece oraz czytelni.

Wyższy Instytut Wiedzy Religijnej 

 

jest poprzednikiej obecnej uczelni. Erygowany został w 1987 roku przez Ks. Biskupa Ignacego Jeża, ówczesnego biskupa diecezjalnego. Prowadzone w nim studia trwały sześć lat, kończąc się zdobyciem dyplomu magisterskiego. Siedzibą uczelni była Parafia pw. Ducha Św. w Koszalinie. Równolegle działało Diecezjalne Kolegium Teologiczne, prowadzące trzyletnie studia zawodowe (licencjackie). Odpowiedni poziom nauczania gwarantowały w tamtym czasie umowy zawierane z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Poznaniu.

Dlaczego

Miejsce

 

 Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w Koszalinie, w budynku Wyższego Seminarium Duchownego, który zlokalizowany jest 4 km od centrum miasta. Spokojne otoczenie, dobre warunki lokalowe oraz dogodna komunikacja sprawiają, że Instytut Teologiczny jest przyjaznym miejscem dla studentów.

 

     Łatwo można do nas dotrzeć autobusem miejskim nr 9, zaś dla osób poruszających się samochodem dostępne są liczne miejsca parkingowe.

 

     Odpowiednio wyposażone sale wykładowe oraz możliwość wykupienia obiadu i noclegu w domu rekolekcyjnym to części praktycznej infrastruktury dostępnej dla studentów.

Aby poznać, aby pokochać, aby mieć udział...

teologia

edukacja 

Biblioteka

 

Studenci Instytutu Teologicznego mają pełny dostęp do Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego.

 

    Zbiory Biblioteki obejmują obecnie blisko 81 tys. woluminów druków zwartych, ponad 600 tytułów czasopism polskich oraz zagranicznych, prace magisterskie i starodruki.

 

   Wszystkie katalogi zbioru są opracowane zgodnie ze standardami Biblioteki Narodowej i dostępne on-line. Biblioteka WSD współpracuje z bibliotekami kościelnymi całej Polski w ramach Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, należy także do Zachodnio-pomorskiego Porozumienia Bibiliotek, które wraz z Książnicą Pomorską utworzyły Bibliotekę Cyfrową . 

 

     Zapraszamy na stronę internetową Biblioteki.

 

Poziom kształcenia

 

Kadrę wykładowców tworzą w większości księża naszej diecezji. Posiadają oni odpowiednie kwalifikacje naukowe – część z nich to pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, dwóch jest bliskich otrzymania tytułu profesora zwyczajnego.

   

  Umieszczenie Instytutu Teologicznego w strukturach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, najmłodszych zaś roczników – w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, zapewnia nadzór uznanych uczelni nad procesem kształcenia i jego wysoki poziom.

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

 

to uczelnia kościelna na prawach państwowych, która jest swego rodzaju "organem prowadzącym" dla instytutu Teologicznego.

Na mocy umowy podpisanej z PWT studenci Instytutu wpisywani są na listę studentów PWT, dzięki czemu mogą cieszyć się statusem studentów, wraz z wynikającymi z tego przywilejami i obowiązkami.

Wydział dba też o stronę merytoryczną studiów. Po zakończeniu edukacji absolwenci otrzymują dyplomy magisterskie sygnowane przez PWT.