Aby poznać,
aby pokochać,
aby mieć udział...

Studia z Teologii w koszalinie

Instytut Teologiczny w Koszalinie

Działa od 1997 roku 

Instytut teologiczny w Koszalinie

Działa od 1997 roku i został utworzony przez Ks. Biskupa Mariana Gołębiewskiego.

Zadaniem Instytutu było prowadzenie nauczania w dziedzinie filozofii i teologii, z myślą o przygotowaniu kadr katechetycznych na potrzeby Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Od 2006 roku zajęcia prowadzone są w gmachu WSD w Koszalinie. Dzięki temu możemy cieszyć się doskonałymi warunkami lokalowymi a także dostępem do bogatej literatury, zgromadzonej w bibliotece oraz czytelni. 

Instytut proponuje pięcioletnie studia magisterskie z teologii

Świetna lokalizacja
Obszerne zbiory biblioteczne
Wysoki poziom kształcenia

Szczegółowy plan zajęć